Onder de zinsspreuk 'Je bent zelf Achterlijk'

Fleur Denissen - Voorzitter
Romee Verhagen - Vice Voorzitter
Ines Kodde - Secretaris
Anne Schaeffer - Penningmeester
Giovanni Alliney - Commissaris Intern + Vloot