Onder de zinsspreuk 'Niet geschoten is altijd mis'

Jelle Bruinsma - Voorzitter
Ines Kodde - Secretaris
Anne Schaeffer - Penningmeester
Giovanni Alliney - Commissaris Intern
Guus Beerkens - Commisaris Vloot