Onder de zinsspreuk 'Je bent zelf Achterlijk'

Romee Verhagen - Voorzitter
Ines Kodde - Secretaris
Anne Schaeffer - Penningmeester
Giovanni Alliney - Commissaris Intern + Vloot