Odz. Loop niet zo te drijven!

Merith Rombouts - Voorzitter

Rodin Dukker - Secretaris

Maaike Koops - Penningmeester

Kees Kruit - Commissaris Intern

Romee Verhagen - Commissaris Vloot