“Verbonden Nederlandse Studenten Zeilverenigingen Nestor” is de overkoepelende vereniging over alle Nederlandse studentenzeilverenigingen. V.N.S.Z. Nestor is opgericht op 14 februari 1967.

V.N.S.Z. Nestor stelt zichzelf ten doel de zeilsport onder de studenten zeilverenigingen te bevorderen door o.a. het organiseren van bijeenkomsten voor de bestuursleden, de organisatie van de Nestor Trophy en andere faciliterende zaken.

Aqua behoort samen met 10 andere Nederlandse studentenzeilverenigingen bij Nestor.