De zeilweekenden zijn de kern van Aqua: je gaat er even helemaal tussenuit en gaat lekker het water op. We zeilen op verschillende boottypen en op verschillende wateren, zoals de Friese meren, de Loosdrechtse plassen, het IJsselmeer en de Waddenzee. Hieronder de weekenden die jaarlijks terugkomen:

Experience weekend

Het experience weekend is een weekend die, zoals de naam al zegt, zorgt voor een geweldige ervaring. Dit weekend is elk jaar weer een verassing. Wat het weekend ook inhoudt, je kan erop rekenen dat je het niet snel zult vergeten.

Zusjesweekend

Op dit weekend komen alle studenten zeilverenigingen voor een weekend met hun boten bij elkaar. Doordat elke vereniging zijn eigen boten meeneemt is er een grote variatie aan boottypen en dan ook een mooi mogelijkheid om nieuwe zeildisciplines uit te proberen. Daarnaast is het natuurlijk kei gezellig om te integreren met andere verenigingen.

Zwaardbootweekend

Aqua houdt van zwaardbootzeilen, want het trapeze staan, het spinakeren en de snelheid waarmee je over het water gaat geven net wat meer charme aan het zeilen. Naast het zwaardbootzeilen in Wageningen, zeilen we ook op zwaardboten tijdens het zwaardbootweekend. Dit is vaak op wat makkelijker vaarwater dan een Rijn met stroming en scheepvaart, om het zwaardbootzeilen snel beter onder de knie te krijgen.

Zomerzeilweek

Na weer een jaar lang te hebben geploeterd, is het na de tentamenweek eindelijk zover: een heerlijke week relaxen op de Friese meren. Er wordt gezeild met valken, wat tevens ook je slaapplek is voor de nacht. Doordat er een hele week word gezeild, kom je ook een stuk verder dan op andere weekenden. Je komt door meerdere Friese dorpjes heen, zeilt op meerdere Friese meren en slootjes en ligt elke nacht op een andere ligplaats. Vaak wordt de ligplaats afgewisseld tussen havens in dorpjes en ligplaatsen aan eilandjes waar geen bewoonde wereld is.

Introweekend

Zowel in het voorjaar als het najaar is er een introductieperiode met als afsluiting het introductieweekend. Dit is de eerste gelegenheid voor introlopers om een indruk te krijgen van de gezellige sfeer op Aqua weekenden. Het voorjaars intro-weekend wordt gevaren op kajuitjes van 8 meter en het najaars introweekend wordt gevaren op valkjes op de Friese meren.

Stormweekend

Stortregen, harde wind en golven nog aan toe, de stoere Aqua leden laten zich er niet van weerhouden om op valken alsnog het water op te trekken tijdens het stormweekend. Na een dag in de storm kan iedereen zijn kleren weer opwarmen in de hutjes waarin we overnachten. Het Stormweekend is een van de drukstbezochte weekenden van het jaar, omdat ook de Sterk Water leden mee mogen om de storm te trotseren.

 

Voorwaarden zeilweekenden

Als een deelnemer zich minder dan 10 werkdagen voor aanvang van een activiteit, tenzij anders vermeld, afmeldt voor de betreffende activiteit, dient de deelnemer aan de kosten te voldoen. Uitzondering hierop volgt wanneer aan de activiteit (alsnog) het maximum aantal personen deelneemt, of als de betreffende persoon zelf een vervanger aandraagt. In geval van overmacht bij de betreffende persoon beslist het bestuur over het voldoen van de deelnemerskosten. Voor de zomerzeilweek geldt een andere afmeldingstermijn, namelijk 30 dagen, dit in verband met afspraken met huurders en andere derde partijen.

 

Terms and conditions for Sailing weekends (Freely translated, Dutch text is leading)

Participants can cancel their registration to an event free of charge until 10 business days before the start of the activity. Cancelation less than 10 business days before the start of the activity requires the participant to pay the advertised price in full. The participant is exempt from paying the full price if they can find a person to replace them. In extenuating circumstances the board can decide whether the participants fee can be remitted. For the summersailing week a longer cancelationterm of 30 days applies due to the size of the event and agreements with third parties.