Bij Aqua staat veiligheid centraal, zowel op het water als binnen de vereniging. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich prettig en veilig voelt binnen de vereniging.

Om de veiligheid bij Aqua te bevorderen hebben we twee vertrouwenspersonen waar leden met het zorgen terecht kunnen. Ook hebben we een veiligheidsbeleid opgesteld, waarin staat aangegeven hoe wij omgaan met de veiligheid van onze leden.

Veiligheid bij Aqua128.92 KiB
Versie: 2022-11-10