De geschiedenis van WSZV Aqua begint op 19 mei 1988, wanneer een groepje enthousiaste Wageningse studenten de WSZV Aquacadabra opricht.

In de loop van de tijd werd de vereniging steeds groter en professioneler en bestond de vloot op een gegeven moment uit een Stern en een Jol, waar op de Rijn mee werd gezeild. Rond 1998 lag het ledenaantal op zo'n 30 leden.

2003 was een bijzonder jaar voor de vereniging. De Stern en de Jol werden inmiddels niet meer gebruikt en het ledental zat in een dipje. Dit was echter geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Integendeel, net als 15 jaar eerder zetten een paar leden hun schouders eronder en legden de basis voor het huidige Aqua.

Dit leidde in 2005 tot een nieuw hoogtepunt: de aanschaf van de Spanker ''Atlantis". Vanaf dat moment was het weer mogelijk om op de Rijn te kunnen. De Atlantis werd vanzelfsprekend de trots van de vereniging.

In de jaren daarna groeide het ledenaantal van Aqua gestaag, van zo'n 15 in 2006 naar ongeveer 30 in 2008. In dit jaar werd het 4e Lustrum gehouden, met de fameuze titel "Herboren", een titel die recht deed aan de hernieuwde status van Aqua. Een jaar later werd in 2009 de naam "WSZV Aqua" officieel gemaakt, nadat deze naam al jaren werd gebruikt als onofficiële naam voor de vereniging. 

Aqua werd groter en groter en uiteindelijk was één boot voor op de Rijn veel te weinig om alle leden te laten zeilen. Ook was het tijd voor iets nieuws. Tegelijk groeide de behoefte aan wekelijkse verenigingsavonden.

Daarom werd 2010 opnieuw een jaar met grote veranderingen: Er kwam een samenwerking tot stand met de Waterscoutinggroep Musinga-Rijn. Sindsdien kunnen de leden iedere donderdag op de Rijn zeilen met een grote vloot Lelievletten. Verschillende commissies werden samengevoegd, en de ledenaantallen stegen gestaag. De ''Atlantis'' maakte plaats voor een Laser 2, als sportieve tegenhanger van de Lelievletten. De boot kreeg de naam ''Aquamore''. Met twee zwaardboten, een Laser 2 en een 420 (''Jemoeder''), en een vloot aan Lelievletten kon de vereniging blijven groeien.

In 2013 wordt het 5e Lustrum gehouden onder de naam ''Op Dreef'', een naam die goed aansluit bij de afgelopen 5 jaar. Het Lustrum wordt goed gevierd met onder andere een gala met diner, open feest en lustrum zeilweekend op de zeilklipper Amsterdam. Aan het einde van het jaar wordt er een extra zwaardboot gekocht, een Nordet, genaamd ''Aquaplus'' om te voldoen aan de vraag van het zwaardboot zeilen. 

In het komende jaar blijft het ledenaantal groeien en waagt het bestuur zich aan iets nieuws, namelijk bestuurspakken. Helaas gaat in deze tijd onze geliefde zwaardboot ''Jemoeder'' kapot, maar door vindingrijkheid van Bestuur 2014 wordt ''Jemoeder'' nog één keer goed gebruikt. Tijdens de constitutieborrel blijkt zij als gastenboek niet te brassen. 

Aan het einde van 2014 kent Aqua haar huidige hoogtepunt in leden van iets meer dan 70 leden! In de jaren erna gaat alles eigenlijk zijn gangetje al beginnen een aantal groepen leden (onofficieel) verbanden te vormen om het verenigingsgevoel te versterken. 

Ook komt een oude wens weer naar boven: ons eigen kajuitjacht. Na vele uren van overleg wordt het roer toch omgegooid en een voorstel voor twee extra zwaardboten voorgelegd. In 2017 is het dan eindelijk zover en worden in het voorjaar een laser (''Aqua’akthar'') en in het najaar een ISO-topper (''Aquamás'') gekocht. 

Nadat Aqua in 2008 is ''Herboren'' en goed ''Op Dreef'' was in 2013 hebben we in 2018 ''’t Ruime Sop'' gekozen tijdens ons 6e lustrum. In mei werd het lustrum gevierd tijdens de Lustrumweek en in juli verkozen we de Adriatische Zee boven de Rijn voor onze Lustrumreis in Kroatië!

Tegenwoordig telt Aqua ongeveer 50 leden en is, net als 30 jaar geleden, een trotse en actieve studentenzeilvereniging voor alle Wageningse studenten die van zeilen houden!

 

Voordat WSZV Aqua bestond werd er al gezeild door de Wageningse studenten. Lees hier over onze voorganger H62!