De Kascontrolecommissie (KasCo) controleert de financiën van de vereniging. Hier is de KasCo meerdere malen per jaar mee bezig met als eindresultaat de kloppende eindbalans tijdens de (financiële)ALV in februari/maart. De KasCo is een onpartijdige commissie en zal in tijden van onenigheid tussen leden en bestuur advies geven voor een passende oplossing.

Contact

Wil je contact opnemen met de KasCo, dan kun je een maitlje sturen naar de bestuursmail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) die deze vervolgens naar de KasCo leden zullen doorsturen, of je kunt ons aanschieten als je ons een keer ziet lopen.