Pauline Borgstein - Secretaris / Vice-voorzitter

Sophie Verrijp - Penningmeester

Fleur Denissen - Commissaris Intern

Idske Vermeer - Commissaris Toekomst

Isabelle Schrieks -  Commissaris Toekomst