Met als motto " Doe mij maar Koffie" 

Kilian Duijts - Voorzitter

Anne Molenaar- Secretaris

Menno Veerman - Penningmeester